Geschiedenis van het kantoor

In mei 1979 zette mr. Den Hollander zijn eerste schreden op het pad van de advocatuur, aanvankelijk als medewerker van een bestaande praktijk in Oostburg, vanaf 1982 als zelfstandig advocaat en procureur. De praktijk was toen nog gevestigd in een pand aan de Nieuwstraat, doch het bleek veel praktischer om wonen en werken te combineren. Zo ontstond het plan om een nieuw kantoor annex woonhuis te bouwen aan de mr. P.C. Hennequinstraat in het centrum van Oostburg. Dat werd in 1990 betrokken.

In de eerste jaren bestonden er nog kantongerechten in Oostburg en Terneuzen en moest er gebruik gemaakt worden van de veerdiensten om de rechtbank in Middelburg te bereiken. Er werd daardoor menig uur doorgebracht met het wachten op en het varen met “de boot”.

De advocatenpraktijk was divers maar met een accent op het burgerlijk recht. Het faillissementsrecht werd in de loop der jaren een specialisme van mr. Den Hollander.
In 1992 trad mr. L.E. van Hevele toe als medewerker tot de praktijk; hij nam een deel van de civiele praktijk op zich en verbreedde de praktijk met strafrecht en horecaregelgeving. In 2000 heeft mr. Van Hevele de tijd rijp geacht om zich elders in de advocatuur verder te gaan bekwamen. In 2014, toen mr. Den Hollander aangaf een stapje terug te willen doen, keerde hij echter terug in het kantoor, nu niet als medewerker maar als “eigen baas”.
Inmiddels verbindt de Westerscheldetunnel de ‘overkant’ met Zeeuws-Vlaanderen, is het procuraat afgeschaft, zijn de kantongerechten opgeheven en maakt de rechtbank Middelburg organisatorisch deel uit van de rechtbank Breda. Ook de appèlinstantie is gewijzigd, Den Haag heeft plaatsje gewisseld met Den Bosch.

Van recentere datum is de toetreding van mr. M.B. Ullah tot het kantoor. Mr. Ullah zal zich binnen het kantoor bezig houden met het bestuursrecht in de breedste zin van het woord.
In de meer dan 40 jaar dat Advocatenkantoor Den Hollander een begrip is in (West Zeeuws) Vlaanderen is er heel wat veranderd. Gebleven is de toewijding, nauwgezetheid en deskundigheid van de advocaten en medewerkers.

Wilt u meer weten over ons of het kantoor neem dan contact op.